SSDV Congress
September 6–8, 2023
SwissTech Convention Center
Lausanne

Kongress 2024 & 2025

Save the date

SGDV Kongress 2024

Der Jahreskongress 2024 findet vom 18 – 20. September im «Congress Center Basel» statt.

SGDV Kongress 2025

Der Jahreskongress 2025 findet vom 03. – 05. September in St. Gallen (Olma Messen) statt.